مرکز SDI

پیام مدیر


مرکز تحقیقات SDI دانشگاه صنعتی شریف متمرکز بر پژوهش در زمینه مهندسی نقشه برداری، مدیریت زمین و توانمندسازی جوامع با اطلاعات مبتنی بر نقشه و مکان می باشد. محور حوزه های پژوهشی در این مرکز شامل توسعه سامانه های مدیریت زمین بر مبنای اطلاعات مکانی و پیاده سازی زیرساخت های اطلاعات مکانی به منظور به اشتراک گذاری و تلفیق داده های نقشه برداری می باشد. حوزه های پژوهشی مرکز شامل موارد ذیل می باشند:

• توانمندسازی دولت و جامعه با اطلاعات مکانی

• شهرهای هوشمند و پایدار

• طراحی، توسعه و پیاده سازی زیرساخت اطلاعات مکانی (SDI) 

• توسعه روش های چند بعدی جهت مدیریت اطلاعات مکانی زمین و املاک

• استانداردسازی اطلاعات مکانی برای تحلیلهای شهری

• طراحی و پیاده سازی شبکه های موقعیت یابی جهت توانمندسازی جوامع با اطلاعات مکانی

• تلفیق اطلاعات مکانی رسمی و معتبر با اطلاعات بر گرفته از مشارکت داوطلبانه شهروندان

• تدوین خط مشی استفاده از اطلاعات مکانی در سازمان ها و ارگان ها

• توسعه فناوریهای مرتبط با مدیریت و بصری سازی اطلاعات مکانی برای دستگاه های همراه و هوشمند

• طراحی پروفایل متادیتا

• اتوماسیون تولید و بهنگام رسانی متادیتا

• طراحی و تولید سیستمهای کاتالوگ داده های مکانی

• طراحی، توسعه و پیاده سازی کاداستر سه بعدی

• بازار زمین و مدیریت زمین

• تولید نسل آتی سیستمهای اطلاعات املاک

دست آوردهای حاصل از حوزه های پژوهشى مذکور، موجب تسهیل تصمیم گیری در ابعاد ملی و بین المللی گردیده است. موفقیتهای گسترده مرکز تحقیقات زیرساخت اطلاعات مکانی به دلیل سخت کوشی و زحمات ارزنده پژوهشگران و دانشجویان این مرکز می باشد. همچنین مشاوران دولتی و صنعتی این مرکز با ارائه تجربیات ارزشمند خویش نقش بسزایی در پیشرفت و توفیق روز افزون مرکز داشته اند.

 اینجانب به عنوان مدیر این مرکز مشتاق به ادامه همکارى و مساعدت هر چه بیشتر با سازمان های مشاور و همکار می باشم تا زمینه های لازم برای بهبود زیرساخت اطلاعات نقشه ای و مکانی، سامانه های مدیریت زمین و توانمندی سازی جوامع در جهت توسعه پایدار در آینده فراهم گردد.

معرفی مرکز SDI


مرکز تحقیقات SDI دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یکی از مراکز فعال بین المللی با بیش از پانزده سال سابقه در زمینه علوم و فنون مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی همواره سعی نموده تا با پشتیبانی بخشهای دولتی و خصوصی به تعریف و انجام پروژه های تحقیقاتی بپردازد تا در نهایت، نتایج تحقیقات و نوآوری های حاصله به صورت کاربردی به بطن جوامع تسری یابد.

این مرکز در زمینه توسعه سامانه های مدیریت اطلاعات نقشه برداری و مکانی همواره پیشتاز بوده است تا شالوده لازم جهت تسهیل تصمیم گیرى های کلان و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را فراهم سازد. در طی ١۵ سال گذشته، این مرکز همکاری های متعددی با بخشهای صنعتی، دولتی و تحقیقاتی داشته است. از جمله این موارد می توان به همکارى با سازمان بانک جهانی، سازمان ملل متحد و همچنین سازمان فدراسیون بین المللی نقشه برداران در زمینه مدیریت اطلاعات نقشه برداری، زمین و املاک اشاره نمود.

در رقابت تنگاتنگ با سایر مراکز پژوهشى، این مرکز تاکنون موفق به جذب حمایت هاى مالى در امور تحقیقاتی از سازمان ها و ارگان های مختلف در کشور استرالیا و سایر سطوح بین المللی گردیده است. از جمله این ارگان ها می توان به شورای عالی تحقیقات استرالیا، دولت فدرال استرالیا، دولتهای ایالتی استرالیا، اتحادیه اروپا، سازمان غذا و زراعت (فائو)، بانک جهانی و انجمن جهانی زیرساخت اطلاعات مکانی اشاره کرد. این مرکز با تکیه بر تجربیات موفق در طول پانزده سال گذشته، همچنان امیدوار به پیشرو بودن در پژوهش، آموزش و توسعه دانش در رشته مهندسی نقشه برداری و علوم اطلاعات مکانی در سالهای آتی می باشد.

ارکان اصلی مرکز SDI


توسعه برنامه های تحقیقاتی

• توسعه نیروهای تحقیقاتی متخصص از طریق جذب منابع مالی

• پیشبرد همکاری با سطوح مختلف دولتی و بخش های خصوصی بر اساس تحقیقات مشترکی که تا کنون صورت گرفته

• ایجاد یک گروه پیشرو محققان در سطح جهانی در زمینه اطاعات مکانی و مدیریت زمین جهت توانمندسازى زیرساخت داده هاى جوامع با اطلاعات مکانى

• انجام پروژه هاى تحقیقاتى با دستگاه هاى دولتى و غیر دولتى از جمله شهردارى ها، استاندارى ها، وزارت خانه ها و سایر دانشگاه هاى معتبر دنیا

توسعه برنامه های آموزشی

• ارایه مشاوره های علمی و تخصصی در زمینه های زیرساخت داده های مکانی، مدیریت زمین و توانمندسازی جوامع با اطلاعات مکانی

• طراحی و اجرای برنامه های آموزش های تخصصی (کوتاه مدت) در زمینه های زیرساخت داده های مکانی، مدیریت زمین و توانمندسازی جوامع با اطلاعات مکانی برای دستگاه هاى دولتى، بخش های خصوصی و دیگر گروه های علاقه مند درسطح بین المللی

• فراهم آوردن زمینه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی بالاخص در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و انجام تحقیقات در زمینه های زیرساخت داده های مکانی، مدیریت زمین و توانمندسازی جوامع با اطلاعات مکانی

• توسعه و افزایش دانش و توانایی های پژوهشی در زمینه های زیرساخت داده های مکانی، مدیریت زمین و توانمندسازی جوامع با اطلاعات مکانی از طریق آموزش تحقیقات و طرح های خاص مانند کارگاه، سمپوزیوم و کنفرانس

توسعه برنامه های تبادل محققان و پذیرش بازدید کنندگان

• تسهیل در برقراری شرایط همکاری با موسسات علمی و اجرایی و ایجاد زمینه های تحقیقاتی و آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی 

• ایجاد شرایط برای تبادل و بازدید محققان بین المللی و صاحب نظر از طریق کارگاه ها، سمینارها و کنفرانس ها

• ارتقاء اطاعات در امور آموزشى و پژوهشى از طریق تبادل نیروهاى متخصص و بازدید محققان بین المللى و صاحب نظر در زمینه هاى زیر ساخت داده هاى مکانى، مدیریت زمین و توانمندسازى جوامع با اطلاعات مکانى