برنامه ها

برنامه ها

Growth-Within

در مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف شرکت های مختلفی در حال فعالیت هستند، و یا از این مرکز فارغ التحصیل شده اند. شرکت های مرتبط با این مرکز نه تنها هر یک بر روی فناوری های نو فعالیت میکنند بلکه محیط های کار حرفه ای را برای تیم های خود فراهم میکنند. اگر به دنبال تجربه های جدید و جدی در حوزه فناوری های نو هستید درخواست خود را برای این برنامه ارسال کنید و ما شما را بر اساس توانایی های خودتان به مناسبترین شرکت فعال در این مجموعه در ارتباط قرار میدهیم. به یاد داشته باشید فعالیت در شرکت هایی با فناوری های پیشرفته با محیط کار حرفه ای تجربه ای استثنایی برای شما فراهم خواهد کرد که آینده حرفه ای شما را تضمین میکند.

growth

Pitch-Your-Dream

ما در مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف این توانایی را داریم که بر روی رویاهای شما سرمایه گذاری کنیم. در این مسیر ما به شما اعتماد خواهیم کرد و شما نیز در مقابل باید با یک تیم منسجم برای بیش از دو سال همت خود را برای یک تلاش مستدام به ما نشان دهید. ما همه تلاشمان را خواهیم کرد که رویاهای شما به واقعیت بپیوندد، و شما نیز در این مسیر پر پیچ و خم باید با تیم ما همراه باشید. اگر به دنبال تحقق بخشیدن به رویاهای خودتان هستید همین الان با ما تماس بگیرید، تا در یک ارائه کوتاه به ما بگویید چگونه میخواهید این کار را انجام دهید.

dreams

Science-Comes-First

با توجه به فعالیت مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه صنعتی شریف، و ارتباط تنگاتنگ با آزمایشگاه های تحقیقاتی این توانایی را داریم تا میزبان طرح هایی با فناوری های پیشرفته باشیم. شتابدهی طرح هایی با فناوری های پیشرفته قطعا نیازمند مکانیزم های ویژه و منتورهایی با تجربه مرتبط خواهد بود. ما به مخاطبان این برنامه مشتاقانه میگوییم هر چند موفقیت در فناوری های پیشرفته با پیچیدگی های بیشتری همراه است اما تاثیرگذاری آن در بلند مدت بیشتر خواهد بود. بنابراین اگر فردی بسیار سخت کوش هستید و میخواهید در حوزه هایی با فناوری های پیشرفته فعالیت کنید درخواست خود را برای این برنامه ارسال کنید.

Scientific

 

 

ISTI

معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف را به عنوان یکی از مراکز مورد اعتماد خود میشناسد. اگر میخواهید با معاونت علمی و فناوری وارد همکاری شوید، و از حمایت های آن مجموعه بهره ببرید به شما توصیه میکنیم این مرکز را به عنوان پایگاه مورد حمایت خود انتخاب کنید. حضور افراد با تجربه های گسترده در دانشگاه ها و شرکت های معتبر جهانی و همچنین پروژه های بزرگ ملی  این امکان را برای شما فراهم میکند که ضمن یادگیری آن تجارب شانس موفقیت خود را بسیار بالا ببرید.

moavenat

در مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف شرکت های مختلفی در حال فعالیت هستند، و یا از این مرکز فارغ التحصیل شده اند. شرکت های مرتبط با این مرکز نه تنها هر یک بر روی فناوری های نو فعالیت میکنند بلکه محیط های کار حرفه ای را برای تیم های خود فراهم میکنند. اگر به دنبال تجربه های جدید و جدی در حوزه فناوری های نو هستید درخواست خود را برای این برنامه ارسال کنید و ما شما را بر اساس توانایی های خودتان به مناسبترین شرکت فعال در این مجموعه در ارتباط قرار میدهیم. به یاد داشته باشید فعالیت در شرکت هایی با فناوری های پیشرفته با محیط کار حرفه ای تجربه ای استثنایی برای شما فراهم خواهد کرد که آینده حرفه ای شما را تضمین میکند.

طرح های پژوهشی

معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف را به عنوان یکی از مراکز مورد اعتماد خود میشناسد. اگر میخواهید با معاونت علمی و فناوری وارد همکاری شوید، و از حمایت های آن مجموعه بهره ببرید به شما توصیه میکنیم این مرکز را به عنوان پایگاه مورد حمایت خود انتخاب کنید. حضور افراد با تجربه های گسترده در دانشگاه ها و شرکت های معتبر جهانی و همچنین پروژه های بزرگ ملی این امکان را برای شما فراهم میکند که ضمن یادگیری آن تجارب شانس موفقیت خود را بسیار بالا ببرید.

طرح رشد

در مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف شرکت های مختلفی در حال فعالیت هستند، و یا از این مرکز فارغ التحصیل شده اند. شرکت های مرتبط با این مرکز نه تنها هر یک بر روی فناوری های نو فعالیت میکنند بلکه محیط های کار حرفه ای را برای تیم های خود فراهم میکنند. اگر به دنبال تجربه های جدید و جدی در حوزه فناوری های نو هستید درخواست خود را برای این برنامه ارسال کنید و ما شما را بر اساس توانایی های خودتان به مناسبترین شرکت فعال در این مجموعه در ارتباط قرار میدهیم. به یاد داشته باشید فعالیت در شرکت هایی با فناوری های پیشرفته با محیط کار حرفه ای تجربه ای استثنایی برای شما فراهم خواهد کرد که آینده حرفه ای شما را تضمین میکند.

طرح کاوش
با توجه به فعالیت مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه صنعتی شریف، و ارتباط تنگاتنگ با آزمایشگاه های تحقیقاتی این توانایی را داریم تا میزبان طرح هایی با فناوری های پیشرفته باشیم. شتابدهی طرح هایی با فناوری های پیشرفته قطعا نیازمند مکانیزم های ویژه و منتورهایی با تجربه مرتبط خواهد بود. ما به مخاطبان این برنامه مشتاقانه میگوییم هر چند موفقیت در فناوری های پیشرفته با پیچیدگی های بیشتری همراه است اما تاثیرگذاری آن در بلند مدت بیشتر خواهد بود. بنابراین اگر فردی بسیار سخت کوش هستید و میخواهید در حوزه هایی با فناوری های پیشرفته فعالیت کنید درخواست خود را برای این برنامه ارسال کنید.

طرح رویا

ما در مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف این توانایی را داریم که بر روی رویاهای شما سرمایه گذاری کنیم. در این مسیر ما به شما اعتماد خواهیم کرد و شما نیز در مقابل باید با یک تیم منسجم برای بیش از دو سال همت خود را برای یک تلاش مستدام به ما نشان دهید. ما همه تلاشمان را خواهیم کرد که رویاهای شما به واقعیت بپیوندد، و شما نیز در این مسیر پر پیچ و خم باید با تیم ما همراه باشید. اگر به دنبال تحقق بخشیدن به رویاهای خودتان هستید همین الان با ما تماس بگیرید، تا در یک ارائه کوتاه به ما بگویید چگونه میخواهید این کار را انجام دهید.