فناوری

هدف اصلی مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف ایجاد و تحکیم زنجیره تبدیل دانش به محصول و نهایتا حل مشکلات جامعه می‌باشد. این هدف از طریق توسعه زیربنایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایه‌های مختلف زیرساخت، نرم‌افزار و سرویس صورت می‌گیرد.
پژوهشکده در توسعه، تجاری‌سازی و نوآوری فناوری‌های نوین در حوزه‌های ذیل فعالیت دارد:

الف) فناوری ذخیره‌سازی داده‌های حجیم IaaSو PaaS
ب) توسعه زیرساختهای پردازش ابری
ج) پردازش داده‌های حجیم
د) امنیت نرم‌افزار و سخت‌افزار
ه) اینترنت اشیا
و) سلامت الکترونیک
ز) سرویسهای آنلاین

توسعه فناوری در پژوهشکده با طرح ایده‌های خلاقانه شروع می‌شود. این ایده می‌تواند از طرف اعضای پژوهشکده، شرکتهای تابعه و یا از ذهن هر کارآفرین و ایده‌پرداز خلاق دیگر نشات بگیرد. در گام بعد کارگروه تخصصی ارزیابی پژوهشکده به بررسی اجمالی ایده ارائه شده پرداخته و در صورت پذیرفته شدن، از ایده‌پرداز درخواست ارائه طرح کسب و کار خواهد کرد. در صورت پذیرفته شدن این طرح، پژوهشکده با فراهم آوردن فضای کار و تجهیزات اولیه، کمک به شکل‌گیری تیم فناورانه و سرمایه‌گذاری مستقیم یا کمک به جذب سرمایه در مدت یک سال با تیم فناورانه مورد نظر همراه خواهد بود. همه تیمهای فناورانه از خدمات تخصصی مدیریت پروژه سود برده و موظف به ارائه گزارش عملکرد ماهانه می‌باشند.

در ماه نهم فعالیت، این تیم از طرف کارگروه تخصصی ارزیابی پژوهشکده درخواستی رسمی پیرامون تهیه طرح کسب و کار تفصیلی فاز دوم دریافت خواهد کرد. در صورت تصویب این طرح شرکت دانش‌بنیانی متشکل از تیم فناور و پژوهشکده ثبت خواهد شد که این شرکت به عضویت خانواده شرکتهای دانش‌بنیان پژوهشکده درخواهد آمد که در این صورت قادر به استفاده از امکانات اداری و خدمات بازاریابی پژوهشکده خواهد بود. لازم به ذکر است در صورتی که طرح کسب و کار تفصیلی مورد تایید کارگروه ارزیابی قرار نگیرد، پژوهشکده تقاضای بازپرداخت مبلغ سرمایه اولیه یا دریافت سهام از تیم فناورانه را نخواهد داشت.