آموزش

آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف به منظور توسعه منابع انسانی متخصص و ماهر در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربری آن در زمینه‌های تخصصی، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های استاندارد و صدور گواهینامه حرفه‌ای فناوری اطلاعات شریف اقدام می‌نماید. این آزمایشگاه از سال ۱۳۹۰ زیرنظر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی شد و از سال ۱۳۹۳ زیرنظر دفتر آموزشهای آزاد معاونت آموزشی دانشگاه در حال فعالیت می باشد.
دوره‌های آموزشی و آزمون‌های استاندارد در زمینه‌های تخصصی پایه‌ای و تجربی ارائه می‌شوند. دیگر خدمات آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف به شرح زیر است:

باشگاه دانش پذیران (فردی و سازمانی)

تمامی افرادی که از یکی از خدمات آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف بهره مند می شوند عضو باشگاه دانش پذیران آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف خواهند شد.
این باشگاه در حال حاضر با بیش از ۱۷۰۰۰ نفر عضو در حوزه های تخصصی فناوری اطلاعات آمادگی ارایه خدمات مشاوره، فرصت های شغلی، انجام پروژه های مختلف و موارد مشابه می باشد.

فرصت های شغلی

از آنجایی که اکثر متخصصان حرفه ای حوزه فناوری اطلاعات عضو آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف می باشند، سازمانها و شرکتهای مختلف با ارایه فرصت های شغلی خود در تابلوی اعلانات  آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف می توانند متخصصان خود را جذب نمایند.
بسترهای اعلام عبارتند از:
• برگزاری دوره اختصاصی جذب نیرو ویژه سازمان مربوطه
• اعلام در خبرنامه های هفتگی از طریق ایمیل
• اعلام در وب سایت و باشگاه دانش پذیران
• ارسال پیامک براساس گروه آموزشی

آموزش غیرحضوری

آموزش غیرحضوری آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف از طریق بستر پرآوید شامل موارد زیر ارایه می گردد:
• آموزش ویدیویی در قالب دپارتمانها و کانالهای مختلف
• بسته های آموزش از راه دور
• جزوات و کتابهای آموزشی
• کلاس زنده مجازی
• دوره های آموزش کارکنان در قالب های فروش محتوا و اشتراک کاربری