خبرنامه

با عضویت در خبرنامه پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف، میتوانید از آخرین رویدادها، اخبار و برنامه های پژوهشکده از طریق پست الکترونیکی خود مطلع شود.